Taken & Functies

 

Beknopte omschrijving taken-functies bij VVSB

Heb je vragen over een taak of functie? Of wil je je aanmelden? Neem contact op via: vrijwilligersvvsb@gmail.com

 

Vrijwilligers gezocht; deze functie is nu niet ingevuld of er wordt dringend extra hulp gezocht

Clubfotograaf: Het fotograferen van wedstrijdsituaties en algemene clubactiviteiten.  Uitvoering: in overleg

Coördinator scheidsrechterszaken: Voor deze functie hoef je geen scheidsrechter te zijn en is geen specifieke scheidsrechters kennis vereist. Je vindt het vooral leuk om aanspreekpunt te zijn en dingen en dingen te regelen en verbeteren.  Uitvoering: grotendeels vanaf thuis en flexibel te plannen

EHBO: bij evenementen (zoals een voetbaltoernooi) word je ingedeeld als EHBO-er op het sportpark. EHBO-diploma vereist 

Evenementencommissie: de evenementencommissie organiseert een aantal evenementen verspreid over het voetbalseizoen. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis en flexibel te plannen (met de commissie)

Kantinemedewerker: draaien van kantinediensten: bar en/of keuken. Uitvoering: 4 uur per dienst, volgens een rooster

Leeftijd coördinator bovenbouw (Jo13 t/m Jo19): je bent het eerste aanspreekpunt voor leden en hun ouders bij vragen over lidmaatschap en wedstrijdzaken. Je bent lid van de jeugdcommissie (JC) en als zodanig betrokken bij de indeling van de voetbalteams van deze leeftijdsgroep.

Meldingscommissie: samen met een ander commissielid (en eventueel bestuurslid) neem je een melding over een misstand of ongewenst gedrag in behandeling: je gaat met alle partijen in gesprek en brengt advies uit voor de afhandeling ervan. Er wordt naar gestreefd de melding snel op te pakken en in een kort tijd af te handelen. Uitvoering: ad-hoc nadat er een melding gedaan is. Je overlegt met de andere commissieleden wie de betreffende melding 'oppakt'. De meldingscommissie maakt deel uit van de commissie sportiviteit en respect.

Pupillenscheidsrechter: het leiden van pupillenwedstrijden volgens de KNVB spelregels. Uitvoering: frequentie in overleg met scheidsrechterscommissie

Scheidsrechter: leiden van wedstrijden volgens de KNVB spelregels. Planning: in overleg met de scheidsrechtercommissie

Scheidsrechterscommissie: de scheidsrechterscommissie verzorgt de organisatorische zaken met betrekking tot scheidsrechterszaken. Het verzorgt de indeling van de scheidsrechters bij de wedstrijden, onderhoudt het scheidsrechters bestand, organiseert opleiding/informatieavonden en begeleidt (nieuwe) scheidsrechters.

 • Gastheer/vrouw scheidsrechters: het ontvangen en begeleiden van (jeugd) scheidsrechters voor de wedstrijd, tijdens de rust en na de wedstrijd. Voornamelijk op zaterdag.
 • Scheidsrechterbegeleider: het begeleiden van (met name beginnende) scheidsrechters, voornamelijk op zaterdag tijdens/rond wedstrijden. Het scouten van nieuwe scheidsrechters. En het organiseren van scholing voor scheidsrechters

Social media team: het social media team maakt en plaatst content voor social media en de website van VVSB.

Sportiviteit en Respect commissie: als lid van de commissie sportiviteit en respect zet je je in voor een veilig sportklimaat. Met de commissie bedenk je preventieve acties om spelers en bezoekers op een prettige en onbezorgde manier van voetbal te laten genieten. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis.

Steward: als steward help je mee om de veiligheid rondom een wedstrijd van het eerste te verhogen. Je ondersteunt de kaartcontroleurs bij de ingang. Tijdens de wedstrijd zijn stewards rondom het veld aanwezig om (indien nodig) mensen aan te spreken op de huisregels en/of hun gedrag. Nieuwe stewards worden eerst intern begeleid; er kan een cursus gevolgd worden

Toernooi ondersteunerje ondersteunt de toernooicommissie tijdens een toernooi-dag op het sportpark. In overleg met de toernooicommissie geef de voorkeur van je taak aan. Te denken valt aan: gastheer/vrouw, bemanning wedstrijdtafel, spelbegeleider, kantinedienst tijdens toernooi dag etc. 

Vrijwilligerscommissie: meewerken aan het optimaliseren van het vrijwilligersklimaat bij VVSB, onder andere door het bedenken en organiseren van leuke acties om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. 

 

 

Deze commissie/taak wordt vervuld, maar extra vrijwilligers ter versterking zijn welkom             

Gastheer/vrouw: zorgen voor een gastvrije ontvangst van bezoekers

 • Gastheer/vrouw scheidsrechters: ontvangen van scheidsrechters. Het maken van een praatje met de scheidsrechters, met name de jonge scheidsrechters willen soms hun verhaal even kwijt in de rust of na de wedstrijd. Uitvoering: volgens een rooster, frequentie in overleg
 • Gastheer/vrouw wedstrijdsecretariaat: ontvangen van vertegenwoordigers van tegenstanders en scheidsrechters. Klaarzetten van limonade/thee voor tijdens de rust. Uitvoering: volgens een rooster, frequentie in overleg

Grensrechter: in samenwerking met de scheidsrechter leiden van wedstrijden volgens de KNVB spelregels. Meestal verbind je je hiervoor aan een team.  Uitvoering: frequentie in overleg

Meehelpend vrijwilliger bij activiteiten, evenementen of ‘nood aan de man’: als meehelpend vrijwilliger ben je niet structureel ingedeeld voor een vrijwilligerstaak of –functie. Je zet je in bij losstaande activiteiten of evenementen. Je kunt ook benaderd worden als er ‘nood aan de man’ is, bijvoorbeeld bij onverwachte uitval van een vrijwilliger.

Onderhoudsploeg terrein en gebouwen (vutters groep): gedurende het jaar het dagelijks onderhoud aan het gebouw en/of terrein. De werkzaamheden bestaan onder andere uit: schoonmaken kleedkamers, kantine en keuken. Onderhoud van buitenruimten. Op maandag-woensdag-vrijdag ochtend van 7.00-(ongeveer) 11.00uur is de onderhoudsploeg aanwezig. Jouw aanwezigheid is in overleg

PR en communicatie, algemeen: Het verzorgen van communicatie naar interne en externe belanghebbenden binnen VVSB.  Uitvoering: in overleg

 • Content voor website en social media: in overleg met commissies maak en/of plan en plaats je aangeleverde content op social media. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis
 • Coördinator drukwerk: samenstellen van programmaboekje voor de wedstrijd van het eerste. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis

Scouting: als scout van VVSB ga je op zoek naar potentiele spelers voor het eerst. Je bekijkt hen tijdens één of meer wedstrijden en brengt verslag uit over jouw bevindingen aan de technische commissie

Stadion speaker: het verwelkomen en informeren voor, tijdens en direct na afloop van de thuiswedstrijden van het eerste. Tevens verzorg je de muziek voorafgaand aan de wedstrijd en tijdens de rust.

Vrijwilligerscommissie (algemeen): in goede banen leiden van de organisatie en inzet van de vrijwilligers. Tijdsbesteding: in overleg met elkaar

 • PR vrijwilligerszaken: het maken van leuke content voor social media en website die het vrijwilligerswerk bij VVSB in een positief daglicht zetten. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis
 • Creatief team vrijwilligerszaken: het samenstellen van een leuk extra presentje voor onze vrijwilligers gedurende het seizoen. Uitvoering: in overleg

 

 

Er is momenteel een goede bezetting van vrijwilligers in deze commissie/bij deze taak. Aanvulling van nieuwe vrijwilligers is niet (per se) noodzakelijk.

Assistent trainer jeugd: assisteren bij de training van jeugdelftallen. Uitvoering: in onderlinge afstemming met hoofdtrainer 1 of 2 x per week.

Begeleider 4 tegen 4: Het voorbereiden van het 4 tegen 4 voetbal op zaterdag ochtend.

Begeleider team- en pupil van de week:  coördineren planning team van de week. Het vooraf informeren over hun taak als ballenjongen/meisje, afspraken maken met het team- en de pupil van de week over de gang van zaken. Hen begeleiden op de wedstrijddag.  Uitvoering: voorafgaand aan en tijdens de thuiswedstrijd van het eerste

Bestuur: het bestuur leidt de vereniging. Er zijn 11 portefeuilles: voorzitter, vice voorzitter, secretaris, penningmeester, jeugdvoorzitter, senioren- en scheidsrechterzaken, PR, technische zaken, facilitaire zaken, VVSB Promotion en vrijwilligerszaken

Club van 100: een onafhankelijke, zelfstandige stichting die zich inzet voor de Jeugdafdeling van VVSB. Zij financieren leuke activiteiten (open dag, slotdag, sinterklaasviering, teamuitstapje, Bavo-Bivak) en kleding en materialen voor alle jeugd. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis en volgens eigen planning

Coach: het maken van de opstelling en het coachen van het elftal tijdens de wedstrijd, eventueel in overleg met de (hoofd)trainer. Uitvoering: in onderlinge afstemming met het overige begeleidingsteam wekelijks of om de week

Consul: Neemt zelfstandig of in overleg met de wedstrijdsecretaris beslissingen over het al dan niet afkeuren van speelvelden. Informeert de wedstrijdsecretaris bij afkeuringen

Controleur toegangsbewijzen: het verkopen en controleren van toegangsbewijzen bij wedstrijden van het eerste. Uitvoering:  thuiswedstrijden van het eerste, frequentie in overleg.

Coördinator G-voetbal: in samenwerking met andere betrokkenen organiseren en in goede banen leiden van het G-voetbal. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis

Gastheer/vrouw businesshome: het ontvangen van bestuursleden van de tegenstander, arbitrageteam en sponsors bij wedstrijden van het eerste. Uitvoering: volgens een rooster, frequentie in overleg

Jeugdbestuur: het jeugdbestuur creëert de randvoorwaarden voor het jeugdvoetbal. Het heeft 7 portefeuilles: voorzitter, vice voorzitter, secretaris, penningmeester, jeugd advies raad, technische commissie, jeugdcommissie.

Jeugd advies raad (JAR): schakel met betrekking tot communicatie tussen jeugd(leden) en jeugdbestuur, onder andere de uitingen op social media, website en nieuwsbrief. Organiseert evenementen voor de jeugd (toernooi, open dag etc). Motiveert oudere jeugd voor het doen van vrijwilligerswerk.

Jeugdcommissie (JC): de jeugdcommissie verzorgt samen met de technische commissie (jeugd) de teamindeling, invulling van trainers en leiders. Tevens de wedstrijdindeling, veldindeling en kleedkamer indeling (in samenspraak met wedstrijdsecretariaat).  De communicatie met de leden, hun ouders/verzorgers en vrijwilligers. Het ontvangen van nieuwe jeugdleden en hun ouders/verzorgers. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis

Kantinecommissie: de kantinecommissie organiseert de exploitatie van de kantine.

 • Kantinecommissie, voorzitter: de kantinecommissie organiseert de exploitatie van de kantine. Als voorzitter ben je het aanspreekpunt van de kantine commissie, probeer je de grote lijnen uit te zetten en/of te bewaken. 
 • Penningmeester kantinecommissie: financiële administratie met betrekking tot de kantineUitvoering: grotendeels vanaf thuis
 • Planner bar- en keukenpersoneel: het samenstellen van het rooster en het benaderen van bar- en keukenpersoneel bij extra ingelaste wedstrijdenUitvoering: grotendeels vanaf thuis
 • Inkoper: het inkopen van de consumpties en overige gerelateerde zaken

Klaverjas commissie: het organiseren van klaverjasavonden

Kledingcommissie: de kledingcommissie zorgt voor uitvoering van het kledingplan van VVSB. De teams worden voorzien van voetbalkleding , trainers van trainerskleding en begeleiders van jassen.

Ledenadministratie: bijhouden van aan- en afmeldingen van leden. Uitvoering: vanaf thuis

Leeftijd coördinator jeugd: het regelen van voetbalzaken voor de leeftijdscategorie waaraan je je verbindt. Je bent betrokken bij de indeling van de voetbalteams, het verbinden van trainers/teammanagers/leiders daaraan. Je bent aanspreekpunt voor de spelers/hun ouders.

Leider/teammanager: je organiseert de niet voetbalinhoudelijke zaken van het team. Je bent het aanspreekpunt voor je team.

Materiaalcommissie: de materiaalcommissie zorgt voor beschikbaarheid van de benodigde trainingsmaterialen.

Organisator Bavo Bivak: je plant en organiseert de Bavo Bivak: het nachtje kamp voor de jeugd. Uitvoering: voorbereiding grotendeels vanaf thuis

Paasveilingcommissie: als lid van deze commissie organiseer je de paasveiling (voorheen kerstveiling).

Penningmeester: het financieel ‘in control’ houden van VVSB. Het uitvoeren van deeltaken en verantwoordelijkheden wordt gedelegeerd aan de jeugdpenningmeester, de penningmeester kantine en de penningmeester paasveilingscommissie. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis

Planner/roostermaker: als planner maak je het rooster van de betreffende commissie.

 • Planner bar- en keukenpersoneel: het samenstellen van het rooster en het benaderen van bar- en keukenpersoneel bij extra ingelaste wedstrijdenUitvoering: grotendeels vanaf thuis
 • Planner arbitrage/scheidsrechters: het inplannen van scheidsrechters bij een wedstrijd. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis
 • Planner gastheren/vrouwen wedstrijdsecretariaat: het inplannen van gastheren/vrouwen voor het bemannen/vrouwen van het wedstrijdsecretariaat. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis
 • Planner veld- en kleedkamer indeling: het maken van de veld- en kleedkamer indeling op wedstrijddagen. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis

Schrijver voorbeschouwing op de wedstrijd van het eerste elftal: het schrijven van een voorbeschouwing op de aankomende thuiswedstrijd

Schrijver wedstrijdverslag van het eerste: het schrijven van een wedstrijdverslag van de wedstrijd van het eerste

Secretaris: de secretaris onderhoudt contacten (schriftelijk en mondeling) met de KNVB, andere verenigingen, lokale overheden en instanties. Tevens maakt de secretaris de notulen van bestuurs- en algemene ledenvergadering en het jaarverslag. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis

 • Jeugdsecretaris: de jeugdsecretaris onderhoudt contacten met KNVB, andere verenigingen en instanties met betrekking tot de jeugd. Tevens notuleert de secretaris de vergaderingen van het jeugdbestuur. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis

Sleutelbeheerder: beheren van sleutels van alle ruimte. Tevens administratie bijhouden van aan wie (welke vrijwilligers) welke sleutel is uitgereikt. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis

Sponsorcommissie (VVSB Promotion): het onderhouden van contact met bestaande sponsoren en het werven van nieuwe sponsoren. Het organiseren van sponsoravonden (etentje VVSB Promotion, voetbalwedstrijd prof club, avond met spreker) met als doel het uitwisselen van ideeën, ervaringen en netwerken. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis

Technische commissie: opstellen en uitvoeren van technisch beleid voor de senioren selectie. Verantwoordelijk voor team samenstelling, trainingsschema, aanstelling van hoofdtrainers.

Technische commissie jeugd: opstellen en uitvoeren van technisch beleid voor de jeugdafdeling. Verantwoordelijk voor team samenstelling, trainingsschema, aanstelling van hoofdtrainers.

Toernooi commissie: inventariseren van- en communiceren over de externe toernooien waaraan teams van VVSB kunnen deelnemen. In overleg met het jeugdbestuur organiseer je voetbaltoernooien bij VVSB. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis

Trainer: het geven van trainingen in algemene en specifieke zin. De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de spelers, individueel, maar ook als team.

 • Assistent trainer: het assisteren van de hoofdtrainer bij de training.
 • Keeperstrainer: de keeperstrainer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de keepers. Hij of zij brengt de keepers de technieken van het keepen bij. 

VOG coördinator: het klaarzetten van VOG aanvragen en het verwerken van ingeleverde VOG’s. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis

Veiligheidscoördinator: je regelt de veiligheidszaken voor-, tijdens- en na de wedstrijd. Dat wil zeggen dat je vooraf de risico’s inventariseert en eventueel maatregelen neemt.  Uitvoering: gedeeltelijk vanaf thuis

Vertrouwenscontactpersoon (VCP): de vertrouwenscontactpersoon kan benaderd worden als er sprake is van intimiderend gedrag, seksuele intimidatie, discriminatie of ander grensoverschrijdend gedrag. Hij/zij  heeft een neutrale positie en werkt op basis van vertrouwelijkheid. De VCP hoort het verhaal van de melder en adviseert in vervolgstappen. Er vindt rapportage plaats, maar de melder kan/mag anoniem blijven. Uitvoering: grotendeels vanaf thuis

Was vrijwilliger: het wassen van de tenues

Wedstrijdsecretariaat: het maken en communiceren van de wedstrijdplanning, veldindeling en kleedkamer indeling. Samen technische commissie samenstellen van trainingsschema. Het onderhouden van contact met de KNVB. Zorgdragen voor een adequate administratieve afhandeling van wedstrijduitslagen. Eerste aanspreekpunt voor consul 

Webmaster: het functioneel beheren van de website www.vvsb.nl . Uitvoering: grotendeels vanaf thuis