Scheidsrechters

Wat is buitenspel?

Hier vindt u de uitleg van de buitenspelregel in een youtube filmpje.

 

Vlaginstructie voor ouders - augustus 2019

‘HANDOUT’ VOOR OUDERS/ BEGELEIDERS DIE GAAN VLAGGEN

Het doel van deze korte handleiding is om informatie te geven aan o.a. ouders/ begeleiders die incidenteel als assistent scheidsrechter dienen te fungeren bij een wedstrijd van hun zoon en/of dochter. Deze handleiding behandelt niet alle informatie over de 17 spelregels, maar besteed slechts aandacht aan de zaken en regels waarmee u als assistent scheidsrechter het meest te maken krijgt.

Taak
De taak van een assistent scheidsrechter is het samenwerken met de scheidsrechter. De nadruk ligt dus nadrukkelijk op het samenwerken.

Voor aanvang van een wedstrijd:

 • Voorafgaande aan een wedstrijd maakt de scheidsrechter meestal afspraken met de assistent scheidsrechter. Dit initiatief komt van de scheidsrechter en zal enkele minuten duren. Hierbij geeft de scheidsrechter korte instructies aan beide assistent scheidsrechters.
 • De assistent scheidsrechter gaat terug naar zijn team om eventueel deze instructies door te geven aan leider(s) en spelers.
 • De assistent scheidsrechter loopt mee naar de middenstip om gezamenlijk de toss te doen en zich voor te stellen aan de aanvoerders.

Wanneer dient u als assistent scheidsrechter te vlaggen:

 • Wanneer de bal geheel en al buiten het speelveld is, aangeven welke partij recht heeft op een inworp, hoekschop of doelschop;
 • Bij een inworp wijst u met uw vlag richting de hoekvlag van de niet ingooiende partij. 
 • Bij een hoekschop wijst u met uw vlag richting de hoekvlag van de verdedigende partij.
 • Bij een doeltrap wijst u met uw vlag richting het doel van de verdedigende partij.
 • Wanneer een speler bestraft kan worden voor het buitenspel staan. Maak gebruik van de twee seconden bedenktijd. Met uw vlag wijst u de plaats aan van de speler die buitenspel stond.
 • Wanneer overtredingen plaatsvinden in uw gezichtsveld en waarbij u als assistent scheidsrechter er van overtuigd bent dat de overtreding buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter heeft plaatsgevonden.
 • Wanneer onbehoorlijk gedrag of enig ander voorval heeft plaatsgevonden buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter.
 • Wanneer men een wisselspeler wenst in te zetten. Hierbij houdt u de vlag horizontaal boven uw hoofd.

  Noot: Als de SR u een teken geeft (dit kan zijn een fluitsignaal, vinger opsteken, doorspeelgebaar en/of roept “ga door”), doe dan de vlag direct omlaag en ga door met het spel. Bij géén retour-teken mag u blijven staan met de vlag omhoog, net zolang totdat de SR u gezien heeft.

Welke positie dient een assistent scheidsrechter in te nemen bij spelhervattingen:

 • Hoekschop en strafschop, op een lijn met de doellijn. Hierdoor hebt u zicht op als de bal volledig de doellijn is gepasseerd. (Tenzij u anders door SR wordt geïnstrueerd)
 • Inworp, geef de inwerpende speler voldoende ruimte om te kunnen inwerpen.

De nieuwe scheidsrechterscommissie – Even voorstellen

Goed om de betreffende personen van de scheidsrechtercommissie even aan jullie voor te stellen.

Dirk Rietmeijer – Scheidsrechterscoördinator
Dirk is al meerder jaren actief als trainer op de club en is sinds vorig seizoen ook gaan fluiten. Hij is een zeer gedreven persoon die klaar staat voor de scheidsrechters. Zijn doel in de commissie is om goed de signalen van scheidsrechters op te vangen en te kijken waar zaken beter kunnen. Zowel vanuit de scheidsrechters als vanuit de club.

John Turk – Planner
Hij loopt al een tijdje als scheidsrechter mee op de velden van VVSB. Hij heeft dit seizoen de taak van planner op zich genomen. Hij zorgt ervoor dat de scheids rechters worden toegewezen aan de thuis wedstrijden bij VVSB. Hij probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de kunde en wensen van de scheidsrechters en de club.
 

Fred van der Ploeg – Scheidrechter begeleider
De langst zittende van de commissie is Fred. Hij heeft al heel wat scheidsrechter begeleid en hen tips en tricks gegeven hoe ze beter kunnen worden in het fluiten. Aangezien Fred een zeer ervaren scheidsrechter is (ook bij de KNVB), maakt hem een goede coach van de scheidsrechter.

Ebbing van der Weide – Bestuursverantwoordelijke voor de scheidsrechter
Één van de verantwoordelijkheden is het vertegenwoordigen van de scheidsrechters in het bestuur. Dit was altijd een toegevoegde bestuurs- taak bij VVSB en was het onduidelijk wie er verantwoordelijk was voor de scheidsrechters.

Wim Reeuwijk – Begeleiden en coachen van jonge scheidsrechters
Wim is een zeer ervaren scheidsrechter met vele jaren als KNVB scheidsrechter achter zijn naam. Hij begeleid de jongste scheidsrechters al voor een geruime tijd en hij probeert zijn kennis en ervaring over te brengen aan de nieuwe generatie scheidsrechters van VVSB. Wim ontvangt bij thuiswedstrijden van ons eerste, ook het arbitrale kwartet.

Jullie kunnen ons altijd bereiken via het email adres: scheidsrechters@vvsb.nl

Gezocht Scheidsrechters

Iedereen weet dat een leuk potje voetbal mede wordt bepaald door een scheidsrechter. Om alle teams van een leidsman/vrouw te kunnen voorzien, zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden om wedstrijden te fluiten. Van jong tot oud, iedereen kan fluiten. Vanuit de zeer ervaren scheidsrechterscommissie worden de scheidsrechters goed begeleid en wordt het fluiten hierdor een leuke bezigheid.
Wij als club VVSB staan achter onze scheidsrechters en zullen deze ook altijd steunen.
Dus heb je zin om op zaterdag lekker bezig te zijn en onze mooie club te helpen dan kunnen jullie je aanmelden bij scheidsrechters@vvsb.nl .
Ook als je eerst nog vragen hebt over bovenstaande, kan je contact opnemen met het email adres van de scheidsrechters. Wij staan je graag te woord.

Met sportieve groet,

Bestuur VVSB"

Spelregelwijzigingen

In het amateurvoetbal zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de spelregels, zie document

Zie hierbij ook een handige link voor de spelregelwijzigingen om alles nog eens uitgebreid terug te lezen

http://www.scheids-assist.nl/nieuws/verduidelijking-spelregelwijziging-amateurvoetbal

Wijzigingen seizoen 2019-2020: https://www.knvb.nl/nieuws/assist-scheidsrechters/assist-scheidsrechters/56605/dit-zijn-de-nieuwe-spelregels-het-seizoen.