Bestuur VVSB

Voorzitter
Arjan Broekhof
06 532 94 879
abroekhof@broekhof.nl

Vice Voorzitter
Tim van der Weiden
timvanderweiden@icloud.com

Secretaris
Joop Lammers
jooplammers3@gmail.com

Penningmeester
Paul Paumen
penningmeestervvsb@hotmail.com

Public Relations - vacature 
a.i. Tim van der Weiden
timvanderweiden@icloud.com
OOK VOOR KNVB BEKER! 

Contactpersoon Stewards (tegenstander(s) van het eerste team)
Arjan Duivenvoorden
aduivenvoorden@hotmail.nl

Technische zaken
Theo Nulkes
06 513 48 506
theonulkes@me.com

Jeugd afdeling
Jan Huijsmans
06 144 47 270
jan.huijsmans.vvsb@gmail.com

Vrijwilligerszaken
Angela van Eeden
06 150 60 873
angvaneeden@gmail.com

Facilitaire zaken
Cock Geerlings
06 53 59 99 72
cock_geerlings@noknok.nl

Coördinator Zaterdagvoetbal
Rick Duivenvoorde
0252 37 59 18 - 06 435 01 958
rickenria@ziggo.nl

VVSB Promotion
Simon Laros
06-128 02 890
laros17@casema.nl

Overige voetbalzaken


 

Ledenadministratie
Cees van Schooten
0252 374859
vvsbledenadministratie@ziggo.nl

 

Jeugdbestuur

Voorzitter
Jan Huijsmans
06 144 47 270
jan.huijsmans.vvsb@gmail.com

Vice Voorzitter
Brian Jansen
06 518 39 671
brian@ziggo.nl

Secretaris
Charlotte Meijland
06 247 35 784
charlotte_meiland@live.nl

Penningmeester
Bianca Koop
06 146 39 204
Jeugdpenningmeestervvsb@gmail.com

Wedstrijdsecretaris
Rick Duivenvoorde
Van 't Haaffstraat 13
2211 HA Noordwijkerhout
0252 37 59 18 - 06 435 01 958
rickenria@ziggo.nl

Coördinator scheidsrechters
Dirk Rietmeier
scheidsrechters@vvsb.nl

Coördinator JO19 junioren
Harry de Groot
06 515 14 300

Coördinator JO17 junioren
Harry de Groot
06 515 14 300

Coördinator JO15 junioren
Harry de Groot
06 515 14 300 
John van Elk
0252 37 64 70- 06 292 04 418

Coördinator JO13 pupillen
John v. Elk
0252 37 64 70 - 06 292 04 418

Coördinator JO11 pupillen
Cor Nulkes
o11-coordinator-vvsb@mail.com


 

Coördinator JO9, JO8 en 4 tegen 4
Dennis Huybrechts
06 412 11 035
 

Coördinator Meiden
Monique Bax
06 28295656
vvsb-meiden@hotmail.com

Coördinator G-voetbal
Piet van den Burg
06 127 14 785
Pietvandenburg@hotmail.com

Coördinator toernooien
toernooi@vvsb.nl