Bestuur VVSB

Voorzitter
Arjan Broekhof
06 532 94 879
arjan@pbroekhofbeheer.nl

 

Vice Voorzitter
Tim van der Weiden
timvanderweiden@icloud.com

 

Secretaris
Joop Lammers
jooplammers3@gmail.com

 

Penningmeester
Paul Paumen
penningmeestervvsb@hotmail.com

 

Public Relations - vacature 
a.i. Tim van der Weiden
timvanderweiden@icloud.com

 

Scheidsrechterszaken en senioren recreatie
Ebbing van der Weide
06 371 81 701
ebbingvanderweide@gmail.com

Technische zaken
Theo Nulkes
06 513 48 506
theonulkes@me.com

 

Jeugd afdeling
Ron Kromhout
06 512 08 685
rnkromhout@kpnmail.nl

 

Vrijwilligerszaken
Martine van der Slot
06 228 33 438
vrijwilligersvvsb@gmail.com

 

Facilitaire zaken
Cock Geerlings
06 53 59 99 72
cock_geerlings@noknok.nl

 

VVSB Promotion
Simon Laros
06 128 02 890
laros17@casema.nl

Coördinator Zaterdagvoetbal
Rick Duivenvoorde
0252 37 59 18 - 06 435 01 958
rickenria@ziggo.nl

 

Ledenadministratie
Tim de Kan
06 397 80 115
vvsbledenadministratie@vvsb.nl

 

Contactpersoon Stewards (tegenstander(s) van het eerste team)
Arjan Duivenvoorden
aduivenvoorden@hotmail.nl

Jeugd Bestuur

Voorzitter
Ron Kromhout
06 512 08 685
rnkromhout@kpnmail.nl

 

Secretaris
Vacant

 

 

Penningmeester
Bianca Koop
06 146 39 204
biancakoop@hotmail.com

 

Vice-Jeugdvoorzitter
Marco Dubbeld
06 138 61 252
fam.dubbeld@kpnplanet.nl

 

Voorzitter Jeugdadviesraad
Mika ten Berge
06 373 27 273
mikatenberge03@gmail.com

 

Voorzitter Technische Commissie
Edwin van Wetten
06 525 53 607
evanwetten@brigroep.nl

 

Voorzitter Jeugd Commissie
Vincent Nahon
06 537 53 996
vincentnahon@me.com

Jeugd Commissie

Voorzitter Jeugd Commissie
Sandra Tetteroo
06 227 78 447
arjanensandra@msn.com

 

Secretaris
Charlotte Meijland
06 247 35 784
charlotte_meiland@live.nl

 

Wedstrijdsecretaris
Rick & Ria Duivenvoorde
06 435 01 958 & 06 202 05 649
rickenria@ziggo.nl

Coördinator Onderbouw JO7 tm JO9
Dennis Huijbrechts
06 412 11 035
dennishuijbrechts@hotmail.com

 

Coördinator Middenbouw JO10 tm JO12
Cor Nulkes
06 148 40 132
O11-coordinator-vvsb@gmail.com

 

Coördinator Bovenbouw JO13 tm JO19
Ferry Tetteroo
06 310 86 237
ferrym98@gmail.com

 

Coördinator Meiden
Sandra Tetteroo
06 227 78 447
arjanensandra@msn.com

Coördinator G-voetbal
Piet van den Burg
06 127 14 785
pietvandenburg@hotmail.com

 

Coördinator Trainers Onderbouw JO7 tm JO12
Julius Stadwijk
06 246 66 880
julius.stadwijk@gmail.com

 

Coördinator Trainers Bovenbouw J13 tm JO19
Albert Treur
06 300 91 252
albert.treur@gmail.com

Jeugd Technische Commissie

Voorzitter Jeugd Technische Commissie
Edwin van Wetten
06 525 53 607
evanwetten@brigroep.nl

 

Secretaris
Per Warmerdam
06 510 18 568
persanwar@ziggo.nl

Hoofd Jeugd Opleiding
Niels van Wetten
06 142 71 315
nielsvanwetten@casema.nl

 

Vertegenwoordiger Hoofd Bestuur
Theo Nulkes
06 513 48 506
theonulkes@me.com

Vertegenwoordigen Selectie Trainers
Maarten Koop
06 242 31 014
koopmaarten@hotmail.com

 

Vertegenwoordiger Recreatie Voetbal
Julius Stadwijk
06 246 66 880
julius.stadwijk@gmail.com