Wijzigingen lidmaatschap

Wijzigingen zoals adres, e-mail adres, telefoonnummer, rekeningnummernummer kunt U doorgeven aan de ledenadministratie. Het emailadres is vvsbledenadministratie@vvsb.nl

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap moet voor 1 juni opgezegd worden voor het nieuwe voetbalseizoen.

Indien een lid niet vόόr 1 juni zijn/haar lidmaatschap schriftelijk heeft opgezegd, wordt voor het nieuwe voetbalseizoen het volledige contributiebedrag in rekening gebracht.

Het lidmaatschap kan uitsluitend per email opgezegd worden
bij Tim de Kan via vvsbledenadministratie@vvsb.nl 

Mondelinge opzeggingen aan leiders, trainers e.d. zijn niet rechtsgeldig.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig voetbalseizoen en dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is het contributiebedrag voor het gehele voetbalseizoen verschuldigd.