Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van V.V.S.B. te Noordwijkerhout

Maak uw keuze en vul in: (Verplicht voor 16 jaar en ouder)

Toestemming voor gebruik emailadres voor het versturen van informatie over VVSB.

Doorlopende machtiging

Naam: V.V.S.B.
Adres: Postbus 25
PC/Woonplaats: 2210 AA Noordwijkerhout
Incassant ID: NL46ZZZ404459450000
Kenmerk machtiging: Lidnummer


Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Voetbalvereniging V.V.S.B. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag voor de verschuldigde contributie/donatie af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Voetbalvereniging V.V.S.B.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.