Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van V.V.S.B. te Noordwijkerhout

Maak uw keuze en vul in: (Verplicht voor 16 jaar en ouder)


Ik ga akkoord met de gedragsregels van VVSB https://www.vvsb.nl/bestanden/respect/Gedragsregels_VVSB_(versie_nov_2019).pdf
Ieder lid (of ouder/verzorger van een lid) vervult een vrijwilligerstaak bij VVSB. De vrijwilligerscommissie neemt hierover contact op.

Voor de inning van de contributie werkt VVSB samen met NIKKI.
Kijk voor meer informatie hierover op www.vvsb.nl/vereniging/clubinfo/contributie
Lees het privacy beleid van VVSB goed door voordat je je aanmeldt. Hierin staat hoe VVSB omgaat met persoonsgegevens. https://www.vvsb.nl/vereniging/clubinfo/privacy-beleid-vvsb