Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van V.V.S.B. te Noordwijkerhout

Maak uw keuze en vul in: (Verplicht voor 16 jaar en ouder)


Ik ga akkoord met de gedragsregels van VVSB https://www.vvsb.nl/bestanden/respect/Gedragsregels_VVSB_(versie_nov_2019).pdf
VVSB draait op vrijwilligers. Ieder lid (of ouder/verzorger van een jeugdlid) vervult een vrijwilligerstaak of –functie bij VVSB. Kijk op https://www.vvsb.nl/vereniging/vrijwilligers/vrijwilligershome voor de actuele afspraken hierover.

Voor de inning van de contributie werkt VVSB samen met NIKKI.
Kijk voor meer informatie hierover op www.vvsb.nl/vereniging/clubinfo/contributie
Lees het privacy beleid van VVSB goed door voordat je je aanmeldt. Hierin staat hoe VVSB omgaat met persoonsgegevens. https://www.vvsb.nl/vereniging/clubinfo/privacy-beleid-vvsb