Opstarten seizoen met corona maatregelen

Op 29 augustus zal het (beker)seizoen weer van start gaan. Per deze datum willen wij onze faciliteiten weer zo veel mogelijk gaan openstellen, echter wel met de nodige beperkingen vanwege de corona crisis.

Ondanks de beperkingen zijn we hartstikke blij dat we op of rondom de velden en in de kantine weer gezellig met elkaar in contact kunnen komen. De afspraken die we met elkaar maken zijn genomen om op een veilige en verantwoorde manier met elkaar te sporten en gebruik te maken van de accommodatie en faciliteiten. Wij vragen iedereen om deze afspraken na te leven en te respecteren.

Algemene veiligheid- en hygiëneregels:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging;
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte;

Jeugd:

 • Jeugd tot en met JO-17 in principe geen beperkingen t.a.v. kleedkamer gebruik. Alleen spelers en staf in kleedkamer;
 • Jeugd JO-19 valt onder 1.5 meter maatregelen en zullen onder de afspraken van de senioren vallen;
 • Ten aanzien van trainingen: Thuis omkleden en douchen;
 • Ten aanzien van wedstrijden: Houd de kleedkamerindeling aan;
 • Voor teams tot en met JO-9 stellen we geen kleedkamers beschikbaar, voor hen geldt ook voor wedstrijden thuis omkleden en douchen, te meer omdat ouders niet mee mogen met de kinderen in de kleedkamer.

Senioren (1.5 meter protocol) (geldt ook voor JO19) beschikbare kleedkamer:

 • Houd rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is.
 • Ten aanzien van trainingen: Thuis omkleden en douchen;
 • Voor een beperkt aantal teams Zo1, Za1, Za2 en JO19-1 zullen we kleedkamers beschikbaar stellen voor trainingen;
 • Ten aanzien van wedstrijden: Tegenstanders thuis omkleden en douchen m.u.v. de tegenstanders van de bovengenoemde teams, voor de eigen teams is er een kleedkamer ter beschikking;
 • Per kleedkamer zijn maximaal 6 personen toegestaan; (3 banken per kleedkamer/ 2 spelers per bank/ na elkaar douchen;
 • Houd de kleedkamerindeling aan en volg de instructies op van de trainer/leider;
 • Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan;
 • De kleedkamer wordt na gebruik zelf schoongemaakt met de voorhanden zijnde middelen, deuren worden opengezet voor ventilatie.

Kantine - open onder de volgende maatregelen:

 • De kantine is voorzien van Corona-bestickering zoals looproutes en afstandsstrepen;
 • In de kantine moet gezondheidsverklaring worden ingevuld via de App of schriftelijk
 • Alleen betalen via PIN of Clubcard mogelijk;
 • Er worden maximaal ongeveer 60 stoelen geplaatst in de kantine;
 • Er staan maximaal 4 stoelen om een tafel, volgens gepaste afstand;
 • Bezoekers zijn verplicht om te gaan zitten en mogen geen stoelen en/of tafels verplaatsen;
 • Buiten verkooppunt tot 12.00 en tijdens wedstrijd Zo1;
 • Wanneer er 60 stoelen gevuld zijn is de kantine vol. Er mogen/kunnen dan geen mensen meer bij. (kinderen onder de 18 worden niet meegerekend). De 60 is een maximum aantal waar geen uitzondering voor geldt;
 • In geval van een volle kantine is losse verkoop wel mogelijk. Mensen worden dan wel vriendelijk verzocht om na de aankoop direct te vertrekken. Hierbij geldt voor de rij dat men 1.5 meter afstand van elkaar houdt;
 • Na de wedstrijd van Zo1 wordt er een terras buiten gecreëerd; hier geldt ook dat er moet worden gezeten;
 • Indien regels niet worden nageleefd, zullen bezoekers hierop worden aangesproken.

Spelers:

 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in het kleedkamergebouw en in de kantine;
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 • Het is aan te raden een mondkapje te dragen wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;

Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers:

 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out;
 • Geen gebruik bidons door meerdere personen

Ouders en toeschouwers:

 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 • Het is aan te raden een mondkapje te dragen vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;

Accommodatie:

 • Voor VVSB hebben we een corona coördinator aangesteld die aanspreekpunt is voor de accommodatie en gemeente. De corona coördinator is Jan Huijsmans. Hij kan zijn taken delegeren aan een andere personen en is te bereiken via jan.huijsmans.vvsb@gmail.com.
 • Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers per veld zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering.
 • Voor wedstrijden van Zo1 kunnen er maximaal 420 bezoekers worden toegelaten met gezondheidsverklaring tegenstanders zijn helaas niet welkom. Volg de website en sociale media over berichtgeving betreffende aanmelden voor de wedstrijden.
 • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig.

Protocol Gastheren en Gastvrouwen

Protocol Kantinevrijwilligers

Protocol Scheidsrechters

Deze protocollen moeten er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbalspelletje op De Boekhorst. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar.

Deze corona regels worden regelmatige geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Wij wensen jullie veel voetbalplezier!

Bestuur VVSB

Opstarten seizoen met corona maatregelen
Terug naar overzicht