Sportiviteit en Respect

Het lijkt zo vanzelfsprekend “respect voor elkaar”, maar de werkelijkheid confronteert ons telkens weer dat RESPECT geen vanzelfsprekendheid (meer) is. Helaas ontspringt ook Noordwijkerhout de dans omtrent wangedrag op en naast het voetbalveld niet. Respect voor elkaar, voor de vereniging, voor de tegenstander en voor het spel, daar staat of valt onze vereniging mee.  

Er is een commissie Sportiviteit en Respect geïnstalleerd die als doel heeft om een sociaal veilige sportomgeving te creëren. Het bestuur heeft het Beleidsplan Normen & Waarden (voorloper van commissie Sportiviteit en Respect) goedgekeurd. De speerpunten zijn: 

Gedragsregels:
Bij VVSB zijn natuurlijk de regels van de KNVB van kracht. Daarnaast zijn een aantal specifieke gedragsregels opgesteld, waarmee we respectvol gedrag binnen onze vereniging en op het terrein verankeren.
Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de gedragsregels.

Samenvattend komt het neer op:

1. Wij tonen respectvol, sportief en eerlijk gedrag.
2. Wij volgen de lokale regels op die gelden op velden, in de kantines, kleedkamers en op sportterreinen.
3. Wij volgen instructies op die worden gegeven door personen die dit redelijkerwijs uit hun functie kunnen doen.
4. Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.
5. Wij accepteren dat je wordt aangesproken op je gedrag.
6. Wij zijn in staat om ons eigen ongewenste gedrag te corrigeren.
7. Wij accepteren beslissingen van officials.
8. Wij accepteren sancties die worden opgelegd door de KNVB en/of de vereniging.
9. Wij melden elke vorm van fysiek, mentaal of verbaal geweld bij coaches, coördinatoren scheidsrechterscommissie, bestuur of commissie Sportiviteit en Respect.
10. Wij melden elke vorm van discriminatie en (seksuele) intimidatie bij coaches, coördinatoren, scheidsrechterscommissie, bestuur of commissie Sportiviteit en Respect.

Ongewenst gedrag melden:
Meld ongewenst gedrag bij de commissie Sportiviteit en Respect! Download hier het meldingsformulier en lever het in de brievenbus van de commissie, of mail naar sportiviteitenrespect@vvsb.nl

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Het cliché ‘voorkomen is belangrijker dan genezen’ opent binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen. VVSB wil een goed beleid voeren tegen seksuele intimidatie. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is daar ondersteunend bij; het NOC*NSF moedigt verenigingen aan met VOG’s te werken.
Het met terugwerkende kracht aanvragen van VOG’s voor elke vrijwilliger van VVSB is een grote klus. Daarom gaan we het stap voor stap introduceren; degene die hiervoor in aanmerking komen zullen via e-mail benaderd worden.
Download hier ons VOG beleid. 

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Als je op de een of andere manier te maken krijgt met seksuele intimidatie, discriminatie of ander grensoverschrijdend gedrag, neem dan contact op de vertrouwenscontactpersoon. Hier vind je meer informatie en contactgegevens. 

Gedragscampagne Sportiviteit en Respect

Tenslotte wordt geprobeerd op een leuke en ludieke manier aandacht te schenken aan Sportiviteit en Respect.

  • In samenwerking met de andere voetbalverenigingen uit de Duin- en Bollenstreek is in seizoen 2017-2018 gestart met het ‘Handen schudden en high five’ initiatief: de gehele jeugdafdeling schudt de tegenstander, scheidsrechter en grensrechters de hand voor de wedstrijd en feliciteert en/of bedankt elkaar na de wedstrijd.
  • Tijdens de ‘Week van Respect’ (2e week november) wordt extra aandacht geschonken aan respect voor elkaar.

De commissie Sportiviteit en Respect hoopt met de hierboven genoemde initiatieven dichter te kunnen komen tot een omgeving waarin RESRECT voor elkaar de norm is.

Commissieleden Normen en Waarden
Marijn Garretsen (voorzitter)
Martine van der Slot
Sandra Tetteroo
Jan de Klerk
Pim Koeckhoven (vertrouwenscontactpersoon)