Vuurwerkverbod Sportpark de Boekhorst

Zoals beschreven in de handleiding Tweede, Derde en Vierde Divisie is het afsteken van vuurwerk voor, tijdens en na de wedstrijd verboden. Onder vuurwerk worden nadrukkelijk ook rookpotten en fakkels begrepen. Het afsteken van vuurwerk is om die reden niet toegestaan op het sportpark van VVSB.

Als er toch vuurwerk wordt afgestoken zal VVSB de daders proberen te achterhalen. Mocht het vuurwerk worden afgestoken door supporters van de tegenpartij zullen we veiligheidscoördinator/Hoofdsteward aansturen om de daders te achterhalen. Schade en boetes zullen zo mogelijk worden verhaald op de daders.

Wij realiseren ons dat deze mededeling als ongastvrij ervaren kan worden. In het recente verleden is VVSB echter geconfronteerd met flinke boetes vanwege vuurwerk, waardoor wij ons genoodzaakt zien deze maatregelen te treffen en uw medewerking hiervoor te vragen.

Vuurwerkverbod Sportpark de Boekhorst
Terug naar overzicht