SPEECH VAN ONZE VOORZITTER TIJDENS OFFICIËLE OPENING, AANKONDIGING AFTREDEN EN BENOEMING ERELID!

SPEECH VAN ONZE VOORZITTER TIJDENS OFFICIËLE OPENING, AANKONDIGING AFTREDEN EN BENOEMING ERELID! 
 
Ook namens mij allemaal van harte welkom op ons prachtige nieuwe onderkomen.
 
 

Een officiële opening voelt misschien wat vreemd nu we ons nieuwe sportpark al zo lang in gebruik hebben. We weten allemaal de oorzaak van het niet kunnen vieren, maar, wij, zijn blij dat we dit als nog kunnen doen. Want wat hier is neergezet in samenspraak met alle belanghebbenden, verdient het om bij stil te staan.
Het went nog steeds niet. Telkens als ik het sportpark oploop, dan vind ik het bijzonder wat hier staat. En maakt het me trots op welke wijze dat met alle partijen en vrijwilligers tot stand is gebracht met een eindoplevering in een seizoen met ons 90-jarig bestaan.
 
Vergis je niet, terugkijkend zijn we in 2013 binnen onze club begonnen met de eerste voorbereidingen, ideeën en verkenning van mogelijkheden.  Het moest een toekomstbestendig en duurzaam complex worden. En een uitnodigende sociale en stijlvolle ontmoetingsplek voor jeugd, ouders en toeschouwers zijn om samen te komen en te kunnen sporten. En dat is het geworden !
 
Sporten en bewegen moeten centraal staan. Dat onze jeugd sportief actief is en in teamverband leert samen te werken is belangrijk. Samen teleurstellingen overwinnen en succes vieren. Hier worden herinneringen en vrienden voor het leven gemaakt. Mooier dan op zo’n accommodatie kan het niet.
 
De samenwerking met onze gemeente, maar ook met betrokken verenigingen de Northa en TV De Boekhorst, zowel in de totstandkoming van het ontwerp als in de financiële afwikkeling was uitstekend. De enorme drive en betrokkenheid van vele vrijwilligers waaronder de Bouwcommissie, de interieur commissie en onze VUT Ploeg met dagelijkse aanwezigheid heeft veel betekend. Het is in zo een geval altijd tricky om specifiek namen te noemen. Maar toch ga ik het doen. Speciaal voor twee personen.  Ten eerste Cock Geerlings. In alle bescheidenheid durf ik te beweren dat wij een fantastisch duo hebben gevormd. Jij met je enorme kennis en gedrevenheid om hier een succes van te maken en aan mij om onder andere de onderhandelingen met gemeente en betrokken partijen te voeren. Zonder jou had ik niet geweten hoe we dit tot stand hadden moeten brengen. Daarom Cock wil ik je persoonlijk maar ook vanuit de gehele club hiervoor bedanken. Vandaar dat wij samen straks ook de officiële opening gaan verrichten.
 
 
In het bijzonder, en zonder verder iemand te kort te willen doen, vraag ik daarbij namens het bestuur aandacht voor Geek den Elzen, die nagenoeg op ons sportpark woonde. Geek kent een lange historie binnen de vereniging als vrijwilliger. De laatste jaren is hij richtinggevend aan onze VUT ploeg en de bouw werd een intensief aanvullend project voor dit team, dat elke week afsloot met patat bakken voor de bouwers van ons complex. We willen Geek hierbij speciaal in het zonnetje zetten en hem erelid van onze  vereniging maken. Geek hiervoor wil ik je ondanks dat ik weet je daar niet van houdt naar voren vragen
 
Uiteraard gaat onze dank verder uit naar de burgemeester, wethouders, het college, de Northa, TV De Boekhorst ,leveranciers, sponsoren, leden en vrijwilligers. Als laatste wil ik de huidige en afgetreden bestuursleden bedanken voor de enorme inzet en bijdragen die zij geleverd hebben om dit mooie nieuwe complex te realiseren.
 
 
 
 
Dan tot slot, bij mijn aantreden in 2013 heb ik  aangegeven dat 1 van mijn belangrijkste doelen was om een nieuwe toekombestendige accommodatie te realiseren. Nu dit is afgerond is het een mooi moment om te stoppen als voorzitter van VVSB. Uiterlijk september 2023 is het dan na 10 jaar tijd om het stokje over te dragen. Dat geeft ons de  ruimte om een goede overdracht te organiseren. En ja, natuurlijk blijf ik betrokken als vrijwilliger en supporter van ons aller VVSB.
 
 
Voor nu geef ik het woord aan onze burgemeester om hierna tezamen het sportpark officieel te gaan openen. Aansluitend zullen we proosten in ons grand cafe veld 7 op de toekomst.
 
Dank jullie wel!

SPEECH VAN ONZE VOORZITTER TIJDENS OFFICIËLE OPENING, AANKONDIGING AFTREDEN EN BENOEMING ERELID!
SPEECH VAN ONZE VOORZITTER TIJDENS OFFICIËLE OPENING, AANKONDIGING AFTREDEN EN BENOEMING ERELID!
Terug naar overzicht