Contributie 2022-2023 & Jeugdsportfonds

Beste Leden,
 
Het voetbalseizoen zit erop en we kijken alweer vooruit naar komend seizoen.
 
De afgelopen jaren hebben wij, ondanks een nieuw complex met betere faciliteiten en een andere financiële huishouding, geen contributieverhoging doorgevoerd aan onze leden. Dat was vooral ter compensatie van de moeilijke coronajaren, waarbij maar mondjesmaat gevoetbald werd. 

In verband met de hoge inflatie, hogere inkoopkosten en de in gebruikname van ons mooie sportcomplex is VVSB nu genoodzaakt om de contributie in 2022/2023 met 5% te verhogen (voor contributie bedragen per leeftijdscategorie zie link) https://www.vvsb.nl/vereniging/clubinfo/contributie
  
Contributie inning NIKKI
Ook komend seizoen werken wij samen met NIKKI, die voor VVSB de volledige contributie inning verzorgt.
U krijgt aan het begin van het seizoen weer automatisch bericht en u kunt kiezen voor betaling in termijnen of betaling ineens.
 
Jeugdsportfonds 
Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.
 
Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen.
 
Voor meer informatie verwijs is u naar de website https://jeugdfondssportencultuur.nl/
 
Veel voetbalplezier in het nieuwe seizoen.

Paul Paumen
Penningmeester
Bestuur VVSB

Contributie 2022-2023 & Jeugdsportfonds
Terug naar overzicht