Afscheid Jan Huijsmans en Brian Jansen

Beste VVSB’ers,

Toen ik ruim drie jaar geleden aantrad als jeugdvoorzitter van onze vereniging, deed ik dat met enthousiasme en ambitie en het voornemen om een aantal mooie plannen te verwezenlijken.

Een aantal zaken moest duidelijker, de communicatie helderder. De inzet van velen was en is fantastisch, maar het aantal betrokken vrijwilligers kon best een groeistimulans gebruiken.

De afgelopen jaren heb ik me met de jeugdcommissie en de TC jeugd ingezet om nieuwe lijnen uit te zetten, structuren te verhelderen en taken en verantwoordelijkheden te verdelen. Daarnaast hadden we ook voldoende om handen met alle lopende (voetbal- en bij)zaken, de competities, de kampioenen, de geblesseerden en alle lief en leed binnen de jeugdafdeling van VVSB.

Met grote motivatie en veel plezier heb ik (en velen met mij) me ingezet voor de geweldige vereniging die wij samen vormen.

De afgelopen jaren hebben zich echter ook veranderingen voorgedaan in mijn werkzame leven en in mijn persoonlijke omgeving. Mede onder invloed van de corona-crisis, waar we nu met zijn allen in verkeren werd de invloed van die veranderingen steeds voelbaarder en ingrijpender. Dat vergt tijd en de energie. Tijd en energie die in één persoon nu eenmaal beperkt is. De combinatie van een jong gezin, een onder druk staande werkomgeving en een jeugdvoorzitterschap bij VVSB zorgt ervoor dat er gaten gaan vallen. Thuis, op het werk en binnen de voetbalclub. Dat leidt tot ergernis en frustratie – teveel mooie plannen blijven steken in goede bedoelingen, en dat is zonde. Dan is de grens dus bereikt.

Ik heb daarom voor mezelf de conclusie getrokken, dat ik op dit moment niet meer degene ben die de tijd en energie beschikbaar heeft om de kar voor de jeugd van VVSB mede te trekken. De jeugd van VVSB verdient iemand die zich vergaand kan inzetten om de organisatie optimaal te laten functioneren, zeker in deze tijd. Ik treed derhalve per 1 januari 2021 terug als jeugdvoorzitter van VVSB.

Ook Brian Jansen, die zijn afscheid al eerder aankondigde, zal per 1 januari a.s. het stokje als vicevoorzitter van de Jeugdcommissie en voorzitter van de TC-Jeugd overdragen. Brian heeft zich gedurende ruim vijf jaar met volle overtuiging ingezet als (jeugd)bestuurder van VVSB en op voetbaltechnisch gebied met de TC een groot aantal doelen gerealiseerd.

Tijd dus voor vers bloed, een frisse wind en nieuw élan in de jeugdafdeling van VVSB.

Graag wil ik, mede namens Brian, iedereen binnen VVSB bedanken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. Jullie zijn stuk voor stuk een sieraad voor de club.

Tenslotte wens ik onze opvolgers heel veel plezier in deze prachtige job!

Wij laten onze functies los, maar VVSB niet. We komen elkaar zeker nog tegen op de Boekhorst.

Jan Huijsmans
Jeugdvoorzitter VVSB

Afscheid Jan Huijsmans en Brian Jansen
Afscheid Jan Huijsmans en Brian Jansen
Terug naar overzicht