Gedragsregels

Normen en Waarden

Het lijkt zo vanzelfsprekend “respect voor elkaar”, maar de werkelijkheid confronteert ons telkens weer dat RESPECT geen vanzelfsprekendheid (meer) is. Helaas ontspringt ook Noordwijkerhout de dans omtrent wangedrag op en naast het voetbalveld niet. Respect voor elkaar, voor de vereniging, voor de tegenstander en voor het spel, daar staat of valt onze vereniging mee. Graag willen we jullie informeren over een aantal zaken omtrent Normen & Waarden binnen onze vereniging.

 

Er zijn gedragsregels opgesteld. Hiermee verankeren we respectvol gedrag binnen onze vereniging.     

Er is een Commissie Normen & Waarden geïnstalleerd en het hoofdbestuur heeft ons Beleidsplan Normen & Waarden goedgekeurd.

Volgens richtlijnen van NOC*NSF zullen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) [klik hier] worden gevraagd.                                        

Dit gaan we stap voor stap introduceren. Degene die hiervoor in aanmerking komen zullen daarvoor door ons benaderd worden.

Bij het Meldpunt Nomen & Waarden kunnen incidenten van ongewenst gedrag worden gemeld  

(zie instructies onderaan de pagina in het blauwe vak).[ mailto: normenenwaarden@vvsb.nl ]

Daarnaast werkt de commissie aan de voorbereidingen voor een duidelijke “gedragscampagne”  bij de start van het seizoen 2017-2018.    

Dat proberen we een leuke en ludieke manier te doen.

De Normen en Waarden commissie heeft er zin in en we hopen dat we met alle initiatieven dichter kunnen komen tot een omgeving waarin RESRECT voor elkaar de norm is.

Gedragsregels
Binnen onze voetbalvereniging zijn natuurlijik de regels van de KNVB van kracht.  

Voor VVSB hebben we daarbovenop nog een aantal specifieke gedragsregels opgesteld.   

[ Klik hier ] voor een uitgebreide beschrijving.
 

Hieronder treft u de korte versie

   1. Wij tonen respectvol, sportief en eerlijk gedrag. 

   2. Wij volgen de lokale regels op die gelden op velden, in de kantines, kleedkamers en op sportterreinen.

   3. Wij volgen instructies op die worden gegeven door personen die dit redelijkerwijs uit hun functie kunnen doen.

   4. Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.

   5. Wij accepteren dat je wordt aangesproken op je gedrag.

   6. Wij zijn in staat om ons eigen ongewenste gedrag te corrigeren.

   7. Wij accepteren beslissingen van officials.

   8. Wij accepteren sancties die worden opgelegd door de KNVB en/of de vereniging.

   9. Wij melden elke vorm van fysiek, mentaal of verbaal geweld bij coaches, coördinatoren scheidsrechterscommissie, bestuur of bij Meldpunt Normen & Waarden.

 10. Wij melden elke vorm van discriminatie en (seksuele) intimidatie bij coaches, coördinatoren, scheidsrechterscommissie, bestuur of Meldpunt Normen & Waarden.

U kunt ongewenst gedrag melden bij Meldpunt Normen en Waarden. Zie instructies in het blauwe vak hiernaast.

Hier kunt u het formulier downloaden waarmee elk incident van ongewenst gedrag gemeld kan worden.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

In de sport vinden we een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen en kwetsbare groepen, essentieel. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen. 

VVSB wil een goed beleid voeren tegen seksuele intimidatie. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben gedragsregels en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP), één van de maatregelen waarmee VVSB een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. 
Download hier ons VOG beleid

Commissieleden Normen en Waarden

Marijn Garretsen (voorzitter)

Martine van der Slot

Sandra Tetteroo

Jan de Klerk

Pim Koeckhoven (vertrouwenspersoon)