ALV 22 Oktober 20.00 uur

Na de bijzondere ledenvergadering volgt op maandagavond 22 oktober weer de reguliere ledenvergadering. Alle leden en ook de ouders van jeugdleden zijn welkom vanaf 19.45 uur in de kantine. 

Deze ledenvergadering vraagt buiten de gewone agenda ook een nieuwe kijk op onze statuten en het huishoudelijk reglement. We moeten als vereniging immers aan hernieuwde (licentie)eisen van de KNVB voldoen.

Cijfers en notulen kunnen ter voorbereiding bij onze secretaris Joop Lammers worden opgevraagd: jooplammers3@gmail.com

Het huishoudelijk reglement is hier te bekijken. 

De hernieuwde statuten zijn hier terug te vinden.

De notulen van de vorige ALV zijn hier terug te lezen.

AGENDA VOOR DE ALV VAN MAANDAG 22 oktober 2018

1. Opening

2. Mededeling en ingekomen stukken

3. Vaststelling van het verslag van 23 oktober 2017

4. Behandeling van het jaarverslag + update jeugdbeleid (Arjan Broekhof + Jan Huijsmans)

5. Behandeling en vaststelling van de cijfers (Paul Paumen)

6. (Her)verkiezing van bestuursleden

7. Toelichting begroting (Paul Paumen)

8. Stand van zaken nieuwe accommodatie

9. Vaststelling nieuwe statuten en huishoudelijk reglement

10. Rondvraag

11. Afsluiting en drankje

ALV 22 Oktober 20.00 uur
Terug naar overzicht