Normen & WaardenHet lijkt zo vanzelfsprekend “respect voor elkaar”, maar de werkelijkheid confronteert ons telkens weer dat RESPECT geen vanzelfsprekendheid (meer) is. Helaas ontspringt ook Noordwijkerhout de dans omtrent wangedrag op en naast het voetbalveld niet. Respect voor elkaar, voor de vereniging, voor de tegenstander en voor het spel, daar staat of valt onze vereniging mee.

Graag willen we jullie informeren over een aantal zaken omtrent Normen & Waarden binnen onze vereniging.
  • We hebben gedragsregels opgesteld [ Klik hier ]
  • We verankeren respectvol gedrag binnen onze vereniging. Er is een Commissie Normen  & Waarden geïnstalleerd en het hoofdbestuur heeft ons Beleidsplan Normen & Waarden goedgekeurd.
  • Volgens richtlijnen van NOC*NSF zullen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) [link] worden gevraagd. We gaan dit stap voor stap introduceren. Mensen zullen daarvoor door ons benaderd worden.
  • Bij het Meldpunt Nomen & Waarden kunnen incidenten van ongewenst gedrag worden gemeld (zie instructies onderaan de pagina in  het blauwe vak).[ mailto: normenenwaarden@vvsb.nl ]
Daarnaast werkt de commissie aan de voorbereidingen voor een duidelijke “gedragscampagne”  bij de start van het seizoen 2017-2018. We proberen dat op een leuke en ludieke manier te doen.

We hebben er zin in. We hopen dat we met alle initiatieven dichter kunnen komen tot een omgeving waarin RESRECT voor elkaar de norm is.Gedragsregels
Binnen onze voetbalvereniging zijn natuurlijik de regels van de KNVB van kracht. Voor VVSB hebben we daarbovenop nog een aantal specifieke  gedragsregels opgesteld. [ Klik hier ] voor een uitgebreide beschrijving.

Hieronder treft u de korte versie
   1.  Wij tonen respectvol, sportief en eerlijk gedrag.  
   2.  Wij volgen de lokale regels op die gelden op velden, in de kantines, kleedkamers en op sportterreinen.
   3.  Wij volgen instructies op die worden gegeven door personen die dit redelijkerwijs uit hun functie kunnen doen.
   4.  Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.
   5.  Wij accepteren dat je wordt aangesproken op je gedrag.
   6.  Wij zijn in staat om ons eigen ongewenste gedrag te corrigeren.
   7.  Wij accepteren beslissingen van officials.
   8.  Wij accepteren sancties die worden opgelegd door de KNVB en/of de vereniging.
   9.  Wij melden elke vorm van fysiek, mentaal of verbaal geweld bij coaches, coördinatoren, scheidsrechterscommissie, bestuur of bij Meldpunt Normen & Waarden.
 10.  Wij melden elke vorm van discriminatie en (seksuele) intimidatie bij coaches, coördinatoren, scheidsrechterscommissie, bestuur of Meldpunt Normen & Waarden.

U kunt ongewenst gedrag  melden bij Meldpunt Normen en Waarden. Zie instructies in het blauwe vak hiernaast.

Hier kunt u het formulier downloaden waarmee elk incident van ongewenst gedrag gemeld kan worden.