Contactgegevens

Voetbalvereniging Sint Bavo  
Dr. Schaepmanlaan 2
2211 AV Noordwijkerhout
0252 373533
info@vvsb.nl
Correspondentieadres:

Postbus 25
2210 AA Noordwijkerhout
   
Ledenadministratie
(ook voor aan- en afmelden)
vvsbledenadministratie@ziggo.nl
Cees van Schooten
Zeestraat 125
2211 XE Noordwijkerhout
0252 374859
Contributie rekeningnummer

NL87 RABO 0346 9215 11
RABO Noordwijkerhout
   
Bestuur  
voorzitter Arjan Broekhof
06 532 94 879
abroekhof@broekhof.nl
vice voorzitter Tim van der Weiden
timvanderweiden@icloud.com
secretaris Joop Lammers
jooplammers14@icloud.com
penningmeester Paul Paumen
penningmeestervvsb@hotmail.com
public relations Vacature: a.i. Tim van der Weiden
timvanderweiden@icloud.com
OOK VOOR KNVB BEKER! 
technische zaken Theo Nulkes
06 513 48 506
theonulkes@me.com
jeugdafdeling Martijn Garretsen
06 244 72 304
martijngarretsen@hotmail.com
vrijwilligerszaken Angela van Eeden
06 150 60 873
angvaneeden@gmail.com
facilitaire zaken Cock Geerlings
06 53 59 99 72
cock_geerlings@noknok.nl
wedstrijdsecretariaat
Coördinator Zaterdagvoetbal
Rick Duivenvoorde
0252 37 59 18 - 06 435 01 958
rickenria@ziggo.nl
VVSB Promotion Simon Laros
06-128 02 890
laros17@casema.nl
Jeugdbestuur  
voorzitter Martijn Garretsen
06 244 72 304
martijngarretsen@hotmail.com
vice voorzitter Brian Jansen
06 518 39 671
brianjansen@copex.nl
secretaris Annemarie Oor
06 519 99 559
awoor@online.nl
penningmeester Charlotte Weijers
06 109 99 374
lotweijers@gmail.com
wedstrijdsecretaris Rick Duivenvoorde
Van 't Haaffstraat 13
2211 HA Noordwijkerhout
0252 37 59 18 - 06 435 01 958
rickenria@ziggo.nl
coördinator scheidsrechters Pim Brouwer
scheidsrechters@vvsb.nl
coördinator JO19 junioren Harry de Groot
06 515 14 300
coördinator JO17 junioren Harry de Groot
06 515 14 300
coördinator JO15 junioren Harry de Groot
06 515 14 300 

John van Elk
0252 37 64 70- 06 292 04 418
coördinator JO13 pupillen John v. Elk
0252 37 64 70 - 06 292 04 418
coördinator JO11 Top Paul Paumen

Brian Jansen
06 518 39 671
brianjansen@copex.nl
coördinator JO9 pupillen Cor Nulkes

o11-coordinator-vvsb@mail.com
coördinator JO7 pupillen Rick van Gijlswijk
06 543 25 097
rvgijlswijk@yahoo.com
coordinator Meiden Sandy de Groot
06 38 20 78 72
sandydegroot@casema.nl
coördinator G voetbal Anneke van Linden
06 230 69 871
anneke@vanlinden.nl
coördinator Frans vd Burg league Wim van den Berg
06 553 22 962
wimvandenberg@ziggo.nl
coördinator toernooien toernooi@vvsb.nl
Trainers  
trainer A selectie Wilfred van Leeuwen
assistent trainer Werner Kooistra
coach 2e elftal Rob Jonkman
keeperstrainer - senioren Werner Kooistra
/Raimond Duivenvoorde
keeperstrainer - jeugd Jerome Jansen
hoofd jeugdopleiding Maarten Koop
coördinator jeugdopleiding  
hoofd interne scouting  
coördinator jeugdkeepers Gé van de Berg
trainer A junioren selectie Maarten Koop, Edwin van Wetten
trainer B junioren selectie Fred Filippo
trainer C junioren selectie Martin Aanhane
06 14 47 73 21
trainer D pupillen selectie Dexter Geerlings
06 20 82 42 64
trainer E pupillen selectie Ardy de Jong
trainer F pupillen selectie Nils van Eeden
   
Medische Staf  
verzorger Cees Damen
verzorger 2e Jacqueline Lof
fysiotherapeut Pieg Hoogervorst
0252 37 65 83
hersteltrainer Okker Parlevliet
   
Promotion Business Club  
voorzitter Simon Laros
06 128 02 890
secretaris Nadine van der Slot
06 12 06 07 39
penningmeester Paul Warmerdam
06 40 34 44 12
email vvsb-promotion@vvsb.nl
   
Club van 100  
voorzitter Arjen Brinkman
06 200 40 328
Penningmeester/secretaris Mariëlle van Steijn
06 128 77 666
public relations Rob Smits
06 202 60 285
bestuurslid Marc Warmerdam
06 536 05 375
email clubvan100@vvsb.nl
rekeningnummer Club van 100 NL 18 RBRB 0918 3432 32